OPTICAL FIBER ATTENUATOR

SPECIFCATION
Characteristics Conditions Values
Insertion Loss 1 ~ 30dB Attenuation
1 ~ 10dB(±0.5),11 ~ 30dB(±10%)
Return Loss PC >45dB
  UPC >55dB
  APC >65dB
Durability 500matings <0.2dB
Temperature Cycling -40 ~ +80℃ (42 Cycles) <0.2dB
Humidity Cycling  75℃, 95%/336Hr <0.2dB
Vibration 10 ~ 55HZ (2Hr) <0.2dB
Impact 1.5m drop, 8 times <0.2dB
ORDERING INFORMATION

FC ATTENUATOR

FEATURES and BENEFITS
- Optical Performance 100% factory tested
- PC, UPC and APC available
- Polarization insensitive
- Compact design fits in existing connections or patch panels
- Convenience and easy of handing
APPLCATION
- Telecommunication Networks
- CATV Networks
- Data Communications Networks
- Instrumentation
- Local Area Networks

SC ATTENUATOR

Giới thiệu sản phẩm

Đầu nối suy hao quang là thiết bị làm giảm tín hiệu quang trong các liên kết cố định hoăc biến đổi trong sợi quang. Chúng được sử dụng để kiểm soát mức độ công suất quang tại đầu ra của nguồn ánh sang và thiết bị điện sang quang (E / O). Người ta cũng dùng nó để kiểm tra các tuyến tính và chức năng, hình ảnh và bộ cảm biền.

Đặc điểm:

1.Suy hao pham vi rộng.

2.Tính hoat động ổn định.

3.Tổn hao thấp.

4.Có đầu cài để giữ cố định.

5.Kích thước nhỏ gọn.

6.Kết cấu chắc chắn và đơn giản

Ứng dụng:

1.Mạng lưới viễn thông.

2.Cáp quang CATV.

3.Công cụ đo lường.

4.Mạng khu vưc.

5.Các cảm biến quang.

6.Cáp quang cho hộ gia đình.

LC ATTENNUATOR

Giới thiệu sản phẩm

Đầu nối suy hao quang là thiết bị làm giảm tín hiệu quang trong các liên kết cố định hoăc biến đổi trong sợi quang. Chúng được sử dụng để kiểm soát mức độ công suất quang tại đầu ra của nguồn ánh sang và thiết bị điện sang quang (E / O). Người ta cũng dùng nó để kiểm tra các tuyến tính và chức năng, hình ảnh và bộ cảm biền.

Đặc điểm:

1.Suy hao pham vi rộng.

2.Tính hoat động ổn định.

3.Tổn hao thấp.

4.Có đầu cài để giữ cố định.

5.Kích thước nhỏ gọn.

6.Kết cấu chắc chắn và đơn giản

Ứng dụng:

1.Mạng lưới viễn thông.

2.Cáp quang CATV.

3.Công cụ đo lường.

4.Mạng khu vưc.

5.Các cảm biến quang.

6.Cáp quang cho hộ gia đình.

MU ATTENNUATOR

Giới thiệu sản phẩm

Đầu nối suy hao quang là thiết bị làm giảm tín hiệu quang trong các liên kết cố định hoăc biến đổi trong sợi quang. Chúng được sử dụng để kiểm soát mức độ công suất quang tại đầu ra của nguồn ánh sang và thiết bị điện sang quang (E / O). Người ta cũng dùng nó để kiểm tra các tuyến tính và chức năng, hình ảnh và bộ cảm biền.

Đặc điểm:

1.Suy hao pham vi rộng.

2.Tính hoat động ổn định.

3.Tổn hao thấp.

4.Có đầu cài để giữ cố định.

5.Kích thước nhỏ gọn.

6.Kết cấu chắc chắn và đơn giản

Ứng dụng:

1.Mạng lưới viễn thông.

2.Cáp quang CATV.

3.Công cụ đo lường.

4.Mạng khu vưc.

5.Các cảm biến quang.

6.Cáp quang cho hộ gia đình.

ST ATTENNUATOR

Giới thiệu sản phẩm

Đầu nối suy hao quang là thiết bị làm giảm tín hiệu quang trong các liên kết cố định hoăc biến đổi trong sợi quang. Chúng được sử dụng để kiểm soát mức độ công suất quang tại đầu ra của nguồn ánh sang và thiết bị điện sang quang (E / O). Người ta cũng dùng nó để kiểm tra các tuyến tính và chức năng, hình ảnh và bộ cảm biền.

Đặc điểm:

1.Suy hao pham vi rộng.

2.Tính hoat động ổn định.

3.Tổn hao thấp.

4.Có đầu cài để giữ cố định.

5.Kích thước nhỏ gọn.

6.Kết cấu chắc chắn và đơn giản

Ứng dụng:

1.Mạng lưới viễn thông.

2.Cáp quang CATV.

3.Công cụ đo lường.

4.Mạng khu vưc.

5.Các cảm biến quang.

6.Cáp quang cho hộ gia đình.

OPTICAL FIBER ATTENUATOR

MUTIL FIBER ASSEMBLY