OPTICAL FIBER PATCH CORD

SPECIFCATION
Characteristics
Conditions
Values
Insertion Loss
Against Reference connector
45dB

UPC
>55dB

APC
>65dB
Durability
500times
<0.2dB
Temperature Cycling
-40 ~ +80℃ (42 Cycles)
<0.2dB
Humidity Cycling
75℃, 95%/336Hr
<0.2dB
Vibration
10 ~ 55Hz (2Hr)
<0.2dB
Flex Test
0˚ → 90˚ → 0˚ → 90˚, 5Kgf (100 Cycles)
<0.2dB
Twist Test
0.9mm : 0.7kgf, 2.0mm : 1.53kgf <0.2dB
Straight Pull Test
100N load <0.2dB
Impact
1.5m drop, 8 times <0.2dB
* Customized Specification is available upon request

ORDERING INFORMATION

SC PATCH CORD

Dây nhảy quang Singlemode chuẩn đầu kết nối SC
Dây nhảy quang Singlemode SC là đoạn cáp quang có đường kính từ có khoảng cách từ 3m, 5m, 10m, 15m, 20m, 30m..., đã được máy bấm sẵn hai đầu connector. Đây là thiết bị trung chuyển tín hiệu để nối từ bộ converter sang thiết bị mô-đem và nhiều thiết bị chuyển đổi khác.
Dây nhảy quang Singlemode SC là loại dây chứa sợi quang, dùng để đấu nối giữa ODF với các thiết bị khác như bộ chuyển đổi quang điện, module quang, switch quang, dây nhảy quang gồm nhiều loại khác nhau về các đặc tính như dây nhảy quang single mode, patch cord multimode, các đầu nối chuẩn UPC/APC.
Đặc điểm kỹ thuật của dây nhảy quang Singlemode SC
- Đầu nối phải: SC/PC, loại sợi tùy chọn Singlemode, MM 50/125, MM 62.5/125um
- Đầu nối trái: Tùy theo yêu cầu, sợi Singlemode, MM 50/125, MM 62.5/125um
Chiều dài: theo yêu cầu của khách hàng.
- Số lần kết nối: 1000 lần
- Độ bền kéo dãn: Tải trọng 100N, thời gian kiểm tra ít nhất 5h, kết quả độ suy hao <0,5 dB.
- Suy hao chèn: < 0,2 dB (Yêu cầu theo tiêu chuẩn quốc tế 45 dB ; UPC>50 dB; APC >60 dB

E-2000 PATCH CORD

Dây nhảy quang Singlemode chuẩn đầu kết nối E2000
Dây nhảy quang Singlemode E2000 là đoạn cáp quang có đường kính từ có khoảng cách từ 3m, 5m, 10m, 15m, 20m, 30m..., đã được máy bấm sẵn hai đầu connector. Đây là thiết bị trung chuyển tín hiệu để nối từ bộ converter sang thiết bị mô-đem và nhiều thiết bị chuyển đổi khác.
Dây nhảy quang Singlemode E2000 là loại dây chứa sợi quang, dùng để đấu nối giữa ODF với các thiết bị khác như bộ chuyển đổi quang điện, module quang, switch quang, dây nhảy quang gồm nhiều loại khác nhau về các đặc tính như dây nhảy quang single mode, patch cord multimode, các đầu nối chuẩn UPC/APC.
Đặc điểm kỹ thuật của dây nhảy quang Singlemode E2000
- Đầu nối phải: E2000/APC, loại sợi tùy chọn Singlemode,
- Đầu nối trái: Tùy theo yêu cầu, sợi Singlemode,
Chiều dài: theo yêu cầu của khách hàng.
- Số lần kết nối: 1000 lần
- Độ bền kéo dãn: Tải trọng 100N, thời gian kiểm tra ít nhất 5h, kết quả độ suy hao 60 dB

FC PATCH CORD

Dây nhảy quang Singlemode chuẩn đầu kết nối FC
Dây nhảy quang Singlemode FC là đoạn cáp quang có đường kính từ có khoảng cách từ 3m, 5m, 10m, 15m, 20m, 30m..., đã được máy bấm sẵn hai đầu connector. Đây là thiết bị trung chuyển tín hiệu để nối từ bộ converter sang thiết bị mô-đem và nhiều thiết bị chuyển đổi khác.
Dây nhảy quang Singlemode FC là loại dây chứa sợi quang, dùng để đấu nối giữa ODF với các thiết bị khác như bộ chuyển đổi quang điện, module quang, switch quang, dây nhảy quang gồm nhiều loại khác nhau về các đặc tính như dây nhảy quang single mode, patch cord multimode, các đầu nối chuẩn UPC/APC.
Đặc điểm kỹ thuật của dây nhảy quang Singlemode FC
- Đầu nối phải: FC/PC, loại sợi tùy chọn Singlemode, MM 50/125, MM 62.5/125um
- Đầu nối trái: Tùy theo yêu cầu, sợi Singlemode, MM 50/125, MM 62.5/125um
Chiều dài: theo yêu cầu của khách hàng.
- Số lần kết nối: 1000 lần
- Độ bền kéo dãn: Tải trọng 100N, thời gian kiểm tra ít nhất 5h, kết quả độ suy hao 60 dB

LC PATCH CORD

Dây nhảy quang Singlemode chuẩn đầu kết nối LC
Dây nhảy quang Singlemode LC là đoạn cáp quang có đường kính từ có khoảng cách từ 3m, 5m, 10m, 15m, 20m, 30m..., đã được máy bấm sẵn hai đầu connector. Đây là thiết bị trung chuyển tín hiệu để nối từ bộ converter sang thiết bị mô-đem và nhiều thiết bị chuyển đổi khác.
Dây nhảy quang Singlemode LC là loại dây chứa sợi quang, dùng để đấu nối giữa ODF với các thiết bị khác như bộ chuyển đổi quang điện, module quang, switch quang, dây nhảy quang gồm nhiều loại khác nhau về các đặc tính như dây nhảy quang single mode, patch cord multimode, các đầu nối chuẩn UPC/APC.
Đặc điểm kỹ thuật của dây nhảy quang Singlemode LC
- Đầu nối phải: LC/PC, loại sợi tùy chọn Singlemode, MM 50/125, MM 62.5/125um
- Đầu nối trái: Tùy theo yêu cầu, sợi Singlemode, MM 50/125, MM 62.5/125um
Chiều dài: theo yêu cầu của khách hàng.
- Số lần kết nối: 1000 lần
- Độ bền kéo dãn: Tải trọng 100N, thời gian kiểm tra ít nhất 5h, kết quả độ suy hao 60 dB

OPTICAL FIBER ATTENUATOR

MUTIL FIBER ASSEMBLY